คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: ป้ายสีด้วยข้อหาล้มเจ้า?

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 00:00:12 น.
โดย ผักกาดหอม
นานๆ ทีจะเห็นด้วยกับ "ปิยบุตร แสงกนกกุล"
ในที่ประชุมรัฐสภา แถลงนโยบายรัฐบาล เมื่อวาน (๒๕ กรกฎาคม) ปิยบุตรอภิปรายประเด็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เอาไว้ดังนี้

"การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุด มิใช่การนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมือง มิใช่การใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยข้อหา 'ล้มเจ้า'

แต่การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดคือ การสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคง มีแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสถาพร

ประสบการณ์จากหลากหลายประเทศที่สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อย่างมั่นคงสถาพรและทรงพระเกียรติยศ ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น...

...ดังนั้น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับการรัฐประหาร ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับกองทัพในการยึดอำนาจ และไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง

นี่คือเนื้อแท้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
ถูกต้อง แต่ถูกแค่เสี้ยวเดียว!การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากปลอดรัฐประหารแล้ว ยังต้องปลอดจากการเมืองบางประเภทด้วย
พูดไปก็ลิ้นพัน ประการแรก พรรคอนาคตใหม่เพิ่งจะเชิดชูกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต
แถมยังมีการไปตั้งคำถามว่า ทำไมคอมมิวนิสต์ถูกทำให้เป็นปีศาจ

เรื่องนี้อธิบายในเชิงวิชาการได้ และยากที่จะปฏิเสธ นั่นคือ การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์คือการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นการต่อสู้ในอดีต เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า นักศึกษา ประชาชน ถูกกวาดล้างอย่างหนัก จำต้องเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์

และต้องเข้าใจด้วยว่า หากวันนั้นคอมมิวนิสต์ยึดประเทศ ไทยสำเร็จ วันนี้เราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์
คำอภิปรายของ "ปิยบุตร" จึงมีคำถามว่า กลั่นออกมาจากก้นบึ้งของความคิดจริงหรือไม่?
ประการถัดมา การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุด ยังต้องปลอดจากการเมืองที่คอร์รัปชันด้วย
เพราะประวัติการรัฐประหารมักเกิดหลังมีรัฐบาลคอร์รัปชันเสมอ
แทบจะเป็นสูตรตายตัว แต่วันนี้แทบไม่มีแนวคิดที่เป็นรูปธรรมในการขจัดคอร์รัป ชันให้หมดจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย
ซ้ำร้ายฝ่ายประชาธิปไตยสีเทาคือกลุ่มการเมืองที่เป็นสมุนโจรปล้นชาติ

สำคัญที่สุด ข้ออ้างที่ว่ามีการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองนั้น ต้องย้อนถาม "ปิยบุตร" กลับไปว่า คนสร้างเงื่อนไขล้มเจ้าคือใคร

หากไม่มีนักการเมืองที่บังอาจจาบจ้วง ดูหมิ่น พาดพิง สถาบันพระมหากษัตริย์ บ่อยครั้ง
ข้อกล่าวหาล้มเจ้าจะมีได้อย่างไร.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง