คอลัมน์จับประเด็น: พาณิชย์แนะใช้เอฟทีเอปูทางส่งออก

ข่าวเศรษฐกิจ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินโครงการ "การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6" ให้กับกลุ่มเกษตรกรภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ชุมพร และสตูล ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.2562 ณ จังหวัดสงขลา โดยผลจากการลงพื้นที่พบว่ามีสินค้าหลายรายการที่มีโอกาสในการพัฒนาและออกไปทำตลาดต่างประเทศ เช่น ส้มจุกจะนะ ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบา และหัตถกรรมใยตาลโหนดทิ้ง เป็นต้น ซึ่งกรมได้แนะนำให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเหล่านี้เล็งเห็นถึงโอกาสในการทำตลาดต่างประเทศ และทราบถึงประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่จะสามารถใช้เป็นใบเบิกทางส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศคู่ค้าได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ