คอลัมน์ข่าวสั้น: แนะ จนท.เลือกตั้งทำงานเชิงสมานฉันท์

ข่าวทั่วไป 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศเกียรติบัตร ในการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด โดยนายอิทธิพรกล่าวตอนหนึ่งว่า อีกภารกิจที่สำคัญคือการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเราจะต้องทำงานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน จัดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเพื่อให้นำไปสู่การปกครองท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ โดยจะต้องจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทั้งความสนามฉันท์ในองค์กร ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ สนับสนุนกัน และให้อภัยกัน รวมทั้งจะต้องสามารถทำงานอย่างสมานฉันท์ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งด้วย นอกจากนั้น การให้คำแนะนำและสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง วิธีเลือกตั้ง ต่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ใช่การแข่งขันที่มีผลแพ้หรือชนะเพียงอย่างเดียว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ