กกต.แจงจ่ายเงิน112ล.ให้77พรรค

ข่าวทั่วไป 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แจ้งวัฒนะ * กกต.ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินของพรรค การเมือง 77 พรรค ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2562

ที่สำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินให้ 77 พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค การเมืองประจำปี 2562 เนื่อง จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรค การเมือง ตามรัฐธรรมนูญมี หลักการและรายละเอียดสาระ สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎ หมายพรรคการเมืองฉบับเดิม การดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติของพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องมีการชี้แจงแนว ทางใช้จ่ายเงินของพรรคการ เมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุด หนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง การรายงาน การตรวจสอบ การเรียกคืน การ ลด และการงดเงินอุดหนุนของ พรรคการเมือง รวมทั้งการติด ตามและการประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรค การเมืองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่างๆ เพื่อให้พรรคการเมืองเกิดความเข้าใจและสามารถใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่สามารถนำเงินกองทุนไปอุดหนุนได้ แต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่สามารถนำเงินกองทุนไปใช้ได้แน่นอน และเมื่อมีสภาแล้วหากมีปัญหาอะไรขอให้ไปพูดกันในสภา อย่ามาเรียกร้องด้วยการเดินบนถนน

ขณะที่นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.ด้านพรรค การเมือง กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยว กับการปฏิบัติตามกฎหมายประ กอบรัฐธรรมนูญก่อนและภายหลังการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่าที่ผ่านมาการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมีข้อจำกัด แต่ก็มีคำสั่ง คสช.ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ เช่นการทำไพรมารีโหวตเพื่อให้ทันการเลือกตั้ง แต่หลังจากนี้ไปจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ ซึ่งถ้าจะมีการเลือกตั้งในกรณีครบวาระ คืออีก 3 ปี 8 เดือน พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องมีสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง ซึ่งถ้าจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตจะต้องมีสาขาพรรคการเมือง 350 สาขาและมีตัวแทนพรรคการเมือง ทั้ง นี้ตามขั้นตอนการตั้งสาขาพรรค การเมืองต้องใช้เวลา 4-8 เดือน

นายแสวงยังกล่าวถึงการ ดำเนินกิจการของพรรคการ เมืองว่า ไม่ค่อยพบการร้องเรียนว่ามีการทำผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นเรื่องความผิดพลาดของเอกสาร เช่น เรื่องการเงิน การระดมทุน การบริจาคที่กรอกหลักฐานการราย งานไม่ครบ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นความผิด ส่วนการร้องเรียนพรรค การเมือง ตามกฎหมายพรรค การเมืองมีเพิ่มมากขึ้น และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

สำหรับการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้ 77 พรรค จำนวน 112,413,603.74 บาท พรรคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนมากที่สุดคือ พรรคประชาธิปัตย์ 16,838,239.43 บาท รองลงมาคือ พรรคพลังประชารัฐ 12,748,840.16 บาท, พรรคเพื่อไทย 12,654,136.50 บาท, พรรคอนาคตใหม่ 12,427,577.21 บาท, พรรคไทรักธรรม 11,095,853.90 บาท, พรรคภูมิใจไทย 7,112,093.62 บาท, พรรคเสรีรวมไทย 4,831,645.50 บาท โดยพรรคที่ได้รับเงินกอง ทุนน้อยที่สุด คือ พรรคพลังเพื่อไทย 15,536.86 บาท.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ