'อุตตม'ลั่นรักษาวินัย

ข่าวเศรษฐกิจ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แจงงบขาดดุลจำเป็น

มูดี้ส์ขยับเชื่อถือไทย

ไทยโพสต์ * "อุตตม" ระบายผ่านเฟซบุ๊ก ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ ลุยดูแลวินัยการเงินการคลังเข้มข้น แจงจัดงบขาดดุลเท่าที่จำเป็น ปลื้มมูดี้ส์ขยับความน่าเชื่อถือประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อใจเรื่องวินัยการเงินการคลังของไทย

นายอุตตม สาวนายน รมว. การคลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยว่า จะให้ ความสำคัญในเรื่องของการเงินการคลังของประเทศ เพราะว่าเป็นพื้นฐานดูแลความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ โดยในส่วน ของการตั้งงบประมาณขาดดุล รัฐบาลจะต้องพิจารณาจากสถาน การณ์เศรษฐกิจในขณะนั้นว่ามี ความจำเป็นหรือไม่ เช่น ในปี 2557-2558 ซึ่งเศรษฐกิจไทยประ สบภาวะชะลอตัว รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณขาดดุลขึ้นมา เพื่อกระ ตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมาลงทุน ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ โดยจากปี 2557 ที่เศรษฐกิจขยายตัว 1% เป็น 3% ในปี 2560 และต่อเนื่องเป็น 4% ในปี 2561 ซึ่งนโยบายการตั้งงบประมาณขาดดุลอยู่ภายใต้วินัยการเงินการคลัง ไม่สามารถตั้งขึ้นเองได้ โดยมีการกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และยังมีกรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดไว้ 60% ของจีดีพี

ด้านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยใช้กลไกสถาบันการ เงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออม สิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เน้นการอำนวยสินเชื่อเงินทุนให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนธนาคารพาณิชย์ปกติ โดยมีการให้กู้ยืมไปแล้วกว่า 3.8 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 41% ของสินเชื่อภาคธนาคารทั้งหมดสำหรับครัวเรือน นอกจากนั้นรัฐ บาลกำลังพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่น เช่น นาโนไฟแนนซ์ ที่เน้นการให้สินเชื่อเพื่อการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อย

"เรื่องวินัยการเงินการคลัง เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะทำให้ศักยภาพของการเงินการคลังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ข้อ มูลล่าสุดสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่เรียกว่ามูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody's Investor Service) ได้มีการปรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากเดิมคือแนวโน้ม "มีเสถียรภาพ" เป็นแนวโน้ม "เชิงบวก" เช่นเดียวกับสถาบันฟิชส์ เรตติ้ง ไทยแลนด์ (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.) ซึ่งได้ปรับการจัดอันดับ สะท้อนให้เห็นว่าความน่าเชื่อใจในเรื่องวินัยการเงินการคลังของไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ" นายอุตตมระบุ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท มูดี้ส์ อินเวส เตอร์ เซอร์วิส ว่า มูดี้ส์ได้ปรับมุม มองความน่าเชื่อถือของประเทศ ไทยจากระดับ "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงบวก" และคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Credit Rating) ที่ Baa1 หรือเทียบเท่า BBB+ ซึ่งมูดี้ส์ได้ชี้แจงเหตุผลและปัจจัยที่สำคัญ 1.การปรับมุมมอง ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเกิดจากการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนของภาครัฐและการพัฒนาทุนมนุษย์ที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยได้ อย่างไรก็ตามมูดี้ส์จะติดตามสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคในระยะต่อจากนี้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ