โอกาสในการเรียนรู้

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 00:00:32 น.

ทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงานแถลงข่าวมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 Opportunity Learning โอกาสในการเรียนรู้ จัดโดย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด,มนัส สุววรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.)เรืองยศ พิมพ์ทอง กรรมการตัดสิน, ชุติเดช ทองอยู่ กรรมการตัดสิน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง