กนอ.บี้กัลฟ์-PTTสรุปส่วนแบ่ง

ข่าวเศรษฐกิจ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เร่งปรับสัญญามาบตาพุดเสนอนายกฯ ฮอกไกโด * กนอ.บี้กัลฟ์-PTT เร่งสรุปส่วนแบ่งรายได้จากการขายให้รัฐภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมเตรียมดันร่างสัญญาร่วมลงทุนมาบตาพุดเฟส 3 เสนอ กพอ.ภายใน ส.ค.นี้ หลังนำความคิดเห็นทุกฝ่ายมาปรับปรุงแล้วก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบ หวังลงนามเรียบร้อยภายใน ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้ทำร่างสัญญาร่วมลงทุนและส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระหว่างที่จะนำเสนอ กพอ.อีกครั้งนั้นได้ให้หน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อคิดเห็น ซึ่งก็มีหน่วยงาน 4-5 หน่วยงานให้ข้อคิดเห็นกลับมาและนำมาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอ กพอ.อีกครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้ข้อคิดเห็นหลักๆ ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น บรรยายใต้ภาพ สมจิณณ์ พิลึก

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่า การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 (ช่วงที่ 1) ว่า กนอ.ได้กำหนดให้เอกชนผู้ชนะการประมูลคือบริษัท กลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ และพีทีที แทงค์ ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มกันระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล สรุปความชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการได้รับใบอนุญาตการจัดหาและค้าส่งก๊าซให้กับ กนอ.ภายใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากภายในเดือน ส.ค.62 นี้ ทาง กนอ.จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิ เศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

"กนอ.ได้นำข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ มาปรับปรุงร่างสัญญาร่วมทุนเสนอเข้าที่ประชุม กพอ. ภายในต้นส.ค. จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปลายเดือน ส.ค. เพื่อลงนามสัญญาร่วมทุนกับกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์และพีทีที แทงค์ ภายใน ก.ย.นี้" น.ส.สมจิณณ์กล่าว

นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลัง งาน (กบง.) มีมติให้กระทรวงพลังงานเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ และใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ) ให้กับภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) จาก กนอ.นั้น เป็นเรื่องที่รัฐต้องสนับสนุนเพื่อให้โครงการเดินหน้าและเอกชนเองที่มาดำเนินการก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์แต่อย่างใด

สำหรับโครงการท่าเรือมาบตาเฟส 3 (ช่วงที่ 1) เป็น 1 ใน 5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อีอีซี มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 55,440 ล้านบาท แบ่งเป็น ภาครัฐ โดย กนอ.ได้เปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการท่าเรือในระยะ 30 ปีเพื่อรองรับการขนถ่าย LNG จากปัจจุบันที่ 12,900 ล้านบาท เอกชน 42,500 ล้านบาท โดยการพัฒนาเนื่องจากปัจจุบันการใช้ งานเต็มศักยภาพ คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวได้เพิ่มอีก 14 ล้านตันต่อปีในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยการก่อสร้างระยะแรกจะเป็นการถมทะเล 1,000 ไร่ ซึ่งจะใช้เวลา 3 ปี และการสร้างคลังและท่าเรือใช้เวลาอีก 3.9 ปี คาดเปิดให้บริการได้ปี 2568.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว