คอลัมน์อีโคโฟกัส: 'สลากภาพ 12 นักษัตร' แก้ลำหรือผูกปมหวยใต้ดิน!

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday August 3, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

"โดยสลากภาพ 12 นักษัตรนี้ สำนักงานสลากฯ ยืนยันว่ามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งวางแผนจะจัดจำหน่ายใบละ 50 บาท ไม่จำกัดจำนวนซื้อผ่านระบบออนไลน์ แต่! ผู้ซื้อจะต้องมีการลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งตอนซื้อและตอนรับเงินรางวัล (กรณีถูกรางวัล) ส่วนการออกรางวัลสลากรูปภาพนี้ จะออกรางวัล 2 ครั้งต่อเดือนคือในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่จะเป็นการออกรางวัลต่างหาก ไม่ใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีเท่านั้น"

ในที่สุด! ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมดำเนินการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ ในรูปแบบสลากภาพ 12 นักษัตร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) เปิดทางให้สามารถออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ๆ ได้ โดยเบื้องต้นวางแผนไว้ว่า จะจัดจำหน่ายสลากภาพ 12 นักษัตรนี้ผ่านระบบออนไลน์

โดยกระบวนการหลังจากนี้ จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรม การกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดของข้อกฎหมาย โดยเฉพาะขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัล เพื่อไม่ให้ขัดกับ พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ ดังกล่าว ก่อนนำเรื่องกลับเข้ามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาราว 2-3 เดือน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยมีการประการประเมินคร่าวๆ ว่า น่าจะใช้ระยะเวลาเป็นปีกว่าจะได้เห็นสลากภาพ 12 นักษัตร ออกจำหน่ายให้ประชาชนได้

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักๆ ของการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่นี้ ก็เพื่อแก้ปัญหาการเล่นพนันเว็บไซต์ออนไลน์ข้ามประเทศ ที่ให้รางวัล 1 ต่อ 7,000 ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งยังมีปัญหาหวยใต้ดิน ที่ปัจจุบันมีมูลค่านับแสนล้านบาท ไปจนถึงเป็นความหวังลึกๆ ว่า สลากรูปแบบใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐ บาลเกินราคาได้อีกด้วย

โดยสลากภาพ 12 นักษัตรนี้ สำนักงานสลากฯ ยืนยันว่ามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และสอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งวางแผนจะจัดจำหน่ายใบละ 50 บาท ไม่จำกัดจำนวนซื้อผ่านระบบออนไลน์ แต่! ผู้ซื้อจะต้องมีการลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งตอนซื้อและตอนรับเงินรางวัล (กรณีถูกรางวัล) ส่วนการออกรางวัลสลากรูปภาพนี้ จะออกรางวัล 2 ครั้งต่อเดือน คือในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่จะเป็นการออกรางวัลต่างหาก ไม่ใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีเท่านั้น รวมถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จำเป็นจะต้องห้ามไม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสลากภาพดังกล่าวด้วยหรือไม่

แม้ว่าขณะนี้การออกสลากภาพ 12 นักษัตรจะมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นข้อสรุปที่ตกผลึกทั้งหมด โดยเฉพาะรูปแบบการขาย ที่เบื้องต้นยืนยันว่าจะขายผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เพราะยังต้องพิจารณาอีกว่าการขายออนไลน์นี้จะมาในรูปแบบใด จะเป็นการขายผ่านเครื่อง หรือขายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ส่วนผู้จำหน่าย หรือตัวแทนนั้น ก็จะพิจารณาว่าจะให้ผู้พิการ และด้อยโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียว หรือให้สำนักงานสลากฯ เป็นผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว หรือ! จะให้ผสมกันระหว่างตัวแทนและสำนักงานสลากฯ

แน่นอนว่าเมื่อเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากฯ ถูกฉายภาพให้ชัดมากขึ้นนั้น ความกังวลของผู้ค้าสลากฯ รูปแบบเก่าอย่าง "ลอตเตอรี่" ที่กลัวว่าจะได้รับผลกระทบก็ชัดขึ้นมาด้วยเช่นกัน

ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยันว่า "สลาก ภาพ 12 นักษัตรนั้น จะไม่กระทบกับคนขายลอตเตอรี่อย่างแน่นอน เพราะในรายละเอียดของสลากภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเลย ดังนั้นการใบ้หวยของเกจิดังต่างๆ จะไม่สอดคล้องกับสลากรูปแบบใหม่"

พร้อมทั้งยืนยันชัดเจนว่า การออกสลากภาพ 12 นักษัตรนี้ ไม่ใช่การมอมเมา เพราะสลากรูปแบบใหม่ถูกรางวัลยากขึ้น จากปกติจะเลือกตัวเลข 10 หลัก คือ 0-9 แต่สลากรูปแบบใหม่จะมี 12 แบบให้เลือก โดยต้องเลือก 4 รูปแบบจาก 12 รูปแบบ ซึ่งจะได้จำนวนทั้งหมด 20,736 รูปแบบ นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะถูกตรง 1 ต่อ 20,736 รูปแบบ

สำหรับประเด็นเรื่องการจ่ายเงินรางวัลนั้น "พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี" ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุว่า การจ่ายเงินรางวัลจะอยู่ที่ 60% ของยอดขาย โดยแบ่งการจ่ายเป็น 2 ส่วน ผันแปรตามจำนวนผู้ถูกรางวัล คือ รางวัลแบบภาพ 4 ตัวตรง ทั้งหลักและรูปภาพ จะได้ 50% ของเงินรางวัลทั้งหมดมาหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถูกรางวัล อีกส่วนคือแบบภาพ 4 ตัวโต๊ด หรือซื้อถูกภาพแต่สลับหลัก จะได้ 50% ของเงินรางวัลทั้งหมดมาหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถูกรางวัลเช่นกัน

โดยจากการศึกษาพบว่า ในแต่ละงวดผู้ซื้อจะสามารถซื้อสลากทั้ง 4 หลักทั้งแบบตัวตรงและตัวโต๊ดได้จำนวน 20,736 รูปแบบ คิดเป็นยอดจำหน่ายรวม 1,036,800 บาท หากถูกรางวัล 4 ตัวตรงเพียงคนเดียว จะได้รับเงินรางวัล 311,040 บาท หรือมีโอกาส 1 ใน 6,220 บาท และแบบโต๊ดมีโอกาสถูก 23 แบบ ได้รางวัล 13,523 บาท โอกาส 1 ต่อ 270 บาท แต่ถ้ามีการซื้อแบบภาพซ้ำ ก็มีโอกาสได้เงินรางวัลสูงขึ้น เช่น ซื้อภาพเดียวกันทั้ง 4 หลัก และออกภาพเดียวกันทั้ง 4 หลัก จะไม่มีรางวัลโต๊ด และเงินรางวัลจะให้ผู้ถูกทั้งหมด หรือประมาณ 622,080 บาท แต่ถ้ากรณีไม่มีใครถูกรางวัลเลย ก็จะยกยอดสะสมได้ 1 งวด

อย่างไรก็ดี แม้ว่าที่ผ่านมา สำนักงานสลากฯ จะยืนยันมาโดยตลอดว่า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ไม่ได้เกิดจากการที่สำนักงานสลากฯ ถังแตก หรือการเน้นเรื่องการหารายได้ให้กับรัฐบาลแต่อย่างใด และไม่ได้สนใจด้วยว่ารายได้จากการขายสลากจะมีจำนวนเท่าไหร่ กี่พันล้านบาท หรือกี่หมื่นล้านบาท แต่การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเปิดทางให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้น

ถ้านับตามวัตถุประสงค์ของการออกสลากภาพ 12 นักษัตรของสำนัก งานสลากฯ นั้น อาจจะเป็นเรื่องที่ดี ที่มีเกมใหม่ๆ ให้ประชาชนได้เพิ่มเป็นทางเลือก แต่ก็ปฏิเสธการตั้งประเด็นเรื่อง "การมอมเมา" ได้ค่อนข้างยาก เพราะหลายคนก็ยังมองว่า การเพิ่มเกมใหม่ก็คือการเพิ่มทางเลือกในการเล่นการพนันรูปแบบใหม่นั่นเอง และไม่ได้มีอะไรการันตีชัดเจนว่า สลากภาพ 12 นักษัตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั่นเพราะเงื่อนไขในการเข้าถึงสลากภาพ 12 นักษัตรนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย! ข้อจำกัดจำนวนมากที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดปมเรื่องการมอมเมา อาจกลายเป็นอุปสรรคที่จะทำให้สลากรูปแบบใหม่นี้สัมฤทธิ์ผลเรื่องการแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้ไม่เต็มที่นัก เพราะเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับประชา ชนในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ที่อาจจะต้องใช้เวลาอีกมากในการสร้างความชัดเจน

ตรงนี้อาจเป็นภารกิจปราบเซียน ว่า ท้ายที่สุดแล้ว สลากภาพ 12 นักษัตร จะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา แก้ลำหวยใต้ดินที่ปัจจุบันมีมูลค่านับแสนล้านบาทได้จริงอย่างที่หวังหรือไม่ โดยอาจจะต้องรอดูความชัดเจนของกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ด้วยว่า จะมีการปรับแก้เพื่อให้สอดรับกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไร เพราะยังต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และปรับแก้อีกมาก หรือท้ายที่สุดแล้วจะล้มไม่เป็นท่า!.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ