เจ้าหน้าที่งานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวบันเทิง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เจ้าหน้าที่งานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดการฝึกอบรม "หลักสูตรการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ" พร้อมทั้งร่วมมอบปัจจัยการผลิตถึงน้ำหมักชีวิภาพ จำนวน 90 แกลลอน ถังกากน้ำตาล จำนวน 90 แกลลอน ผลแตงโมจำนวน 3,600 กิโลกรัม และถังเปล่า จำนวน 90 ใบ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 90 ราย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่งานขยายผล ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ณ อาคาร 80 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ