เยี่ยมกลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน สนับสนุนสร้างอาชีพชุมชน

ข่าวบันเทิง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รองอธิบดี กกจ. ลงพื้นที่เมืองกระบี่ เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน" พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน" ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 198/23 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนางเธียรรัตน์ได้พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น การขายผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มมีรายได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน" เกิดจากการไปพบเห็นตะกร้าสานจากแหล่งต่างๆ จึงเกิดความคิดในการผลิตตะกร้าที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามต่างจากตะกร้าทั่วไป ซึ่งต่อมากลุ่มฯ ได้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ผ่านโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงวัย โดยกลุ่มฯ ได้ผลิตตะกร้าเล็กๆ แล้วจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มยังนำสินค้าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสอนให้กับคนที่สนใจ เช่น ผู้สูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง หลังจากนั้นได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มทักษะความรู้

ต่อมาจึงได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน" กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สวยงามประณีต มีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตะกร้าจ่ายตลาด กระเป๋าสะพาย

กระเป๋าถือ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ ตะกร้าใส่แก้วเก็บความเย็น และตะกร้าอเนกประสงค์ เป็นต้น โดยช่องทางการตลาดได้จำหน่ายในตลาดชุมชนจังหวัดกระบี่ การออกร้านตามโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มยังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามหลากหลายและตรงกับตลาดให้สมาชิกได้มากขึ้น และมีสถานที่จำหน่ายเป็นหลักแหล่งเช่นเดียวกับสินค้าโอท็อป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มแหล่งจำหน่ายให้สมาชิกมีงานทำตลอดได้ต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ