ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 00:00:21 น.

ใศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับคณะจำนวน 5 คณะ 378 คน ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 5.กองนายทหารนักเรียน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยนั่งรถรางเยี่ยมชม งานศึกษาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลในหน่วยงาน สถาบันชุมชน และครอบครัวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง