วิศวะมหิดล -ม. สแตรธไคลด์ แห่งสหราชอาณาจักร เดินหน้าหลักสูตร 2 ปริญญา ป้อนตลาดอาเซียนและนานาชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 00:00:39 น.

อีกความก้าวหน้าของการศึกษานานาชาติ หลักสูตร 2 ปริญญาในประเทศไทย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ โรเบิร์ต เกรแฮม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในโอกาสมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของหลักสูตรสองปริญญาและสานความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษายุคดิสรัพชั่นแก่คนรุ่นใหม่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง