ฝ่ายค้านสัญจรฟุ้ง'ทุ่งกุลาไม่ร้องไห้'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 00:00:21 น.

ร้อยเอ็ด * เมื่อวันจันทร์ ที่ ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อ ไทย จ.ร้อยเอ็ด คณะกรรม การยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรค อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นาย ชัยเกษม นิติสิริ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายปลอดประสพ สุรัสวดี นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์  นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เดินทางลงพื้นที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคสัญจร ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมประชุมหารือกับ ส.ส.เพื่อไทย 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ร้อย เอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรี รัมย์ เพื่อหารือกันถึงแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องปัญหาปากท้อง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ และปัญหาที่เกิดจากภาวะภัยแล้ง โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 100 คน

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว ว่า พี่น้องมีความทุกข์ที่ไหน พรรคเพื่อไทยจะไปที่นั่น แม้พี่น้องเลือกพรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ความผิดพี่น้อง ไม่อยากให้พี่น้องท้อ เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่เอาเปรียบ รู้ว่าพี่น้องทุกข์ทั้งจากพิษภัย ทางเศรษฐกิจและภัยแล้ง พรรคทั้งส่วนกลาง และ ส.ส. ในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เอามา คิดหาทางแก้ปัญหา จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องแม้แต่วินาทีเดียว จะมาทำให้ทุ่งกุลาไม่ร้องไห้ จะเริ่มต้นผลักดันโครงการที่เราคิดมากว่า 20 ปีด้วยความมุ่งมั่น ให้ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งกุลามั่งมีให้ได้ นอกจากนี้จะผลักดันทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกอีอีซี โดยเรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษทุ่งกุลาร้องไห้ Thungkula Special Area (TSA) ซึ่งเราจะนำแผน งานนี้ไปนำเสนอต่อทางรัฐ บาล

"คณะกรรมการยุทธ ศาสตร์ของพรรคเราจะออกไปสัญจรเป็นคณะใหญ่แบบนี้ทุกเดือน เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ เลย ส่วนคณะย่อยด้านต่างๆ เราจะลง พื้นที่ทุกสัปดาห์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ เพื่อไทย สร้างไทย โดยให้ประ ชาชนคิด แล้วพรรคจะนำไปทำ เพราะหากทิ้งให้ปัญหาหมักหมมจะทำให้เกิดความซับซ้อน และยากที่จะแก้ไข" คุณหญิงสุดารัตน์ระบุ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง