ส่งเสริมการอ่าน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 00:00:43 น.

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะ สสส.  สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดเวทีขับเคลื่อน "ปลดล็อกวิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยการอ่านและกองทุนสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง