คอลัมน์กระจกไร้เงา: ถึงเวลาเรียนเขียน 'Coding'

ข่าวเศรษฐกิจ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ประเทศญี่ปุ่นและจีนกำหนดวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนการสอนของเด็กประถม โดยในส่วนของญี่ปุ่น ถูกบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน "วิชาบังคับ" ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ Grade 5 ซึ่งเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 และตอนนี้หนังสือเรียน Coding ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยเนื้อหาของหนังสือเรียนดังกล่าว จะปูพื้นฐานความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม และ สอนการเขียน Code เบื้องต้น ขณะที่จีนเองก็มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกเหมือนกัน และเริ่มมีการนำร่องวิชา เขียนโปรแกรม หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล เลย เพราะเขามีเป้าหมาย ผู้นำระดับโลกด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือที่เราเรียกอย่างเป็นทางการว่าปัญญาประดิษฐ์ ภายในปี 2573

ไม่ใช่แค่จีนและญี่ปุ่น เพราะทุกประเทศในโลกก็ตระหนักแล้วว่า นอกจากภาษาในการสื่อสารแล้ว ภาษาคอมพิวเตอร์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะในอนาคตโลกอันใกล้นี้ โลกจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว และทุกอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน จะกลายเป็นอุปกรณ์ IOT และเศรษฐกิจเกือบทั้งโลก จะทำงานบนพื้นฐานของดิจิทัล เป็นหลัก

ดังนั้น มันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนในประเทศยุคต่อไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coding เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ได้ ที่สำคัญที่สุดเมื่อโลกยุคใหม่จะต้องแข่งขันกันบนเศรษฐกิจดิจิทัล โลกก็จำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจใน Codeing มากขึ้น มิฉะนั้นเราจะไม่มีบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในส่วนนี้ และสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

ล่าสุด ในส่วนของประเทศไทย ดูเหมือนว่ากระ ทรวงศึกษาธิการก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญต่อการเรียนการสอน เรื่องเกี่ยวกับ Coding โดยคุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. พูดในการแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า ได้ขอให้เพิ่มการเรียนภาษาคอม พิวเตอร์ หรือ coding เป็นภาษาที่ 3 ในอนาคต เพื่อเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21

"โดยแผนงานภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล ซึ่งในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ จะมีการแถลงเปิดตัวการเรียน Coding โดยมีผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มาอธิบายให้สังคมทราบว่า ปฐมวัยเรียนโค้ดดิ้ง โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เรียนอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ทำง่ายกว่าที่คิด ครูทุกคนสามารถสอนได้ หากได้รับการแนะนำ หลังจากนั้นภายในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการอบรมแกนนำครู จำนวน 1,000 คน เพื่อไปสอนนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทั่วประเทศ โดยจะอบรมครู และโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน และคาดว่าภายในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 จะเริ่มสอนได้"

การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเรียน Coding เธอมาเป็นสิ่งที่ดี และควรริเริ่ม เพราะหากไทยเราเริ่มต้นช้า ยิ่งจะเสียเปรียบต่อการแข่งขันในอนาคต การที่ทรัพยากรบุคคลไม่มีความเข้าใจกับภาษาคอมพิวเตอร์ หรือมีน้อย ก็จะไม่ดึงดูดให้ธุรกิจเป้าหมายที่ไทยเราคาดหวังจะเข้ามาลงทุนในไทย ก็จะลังเล และไม่กล้าเข้ามาลงทุน สุดท้ายการพัฒนาตามแผนก็จะสะดุด

ขณะเดียวกัน การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ ก็จะส่งผลดีต่อตัวเด็กและเยาวชนเอง ในการฝึกคิดให้มีขั้นตอนและรู้จักการคิดที่มีตรรกะ มีเหตุมีผล.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว