กองทัพเรือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 00:00:45 น.

กองทัพเรือฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งในริ้วขบวนเรือที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 24 ลำ เพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง