ย้ำห้องประชุมปลอดภัย ฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 00:00:16 น.

เกียกกาย * ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีปัญหาฝุ่นละอองภายในห้องประชุมจันทรา ที่มีการประชุม สภาฯ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.เป็นครั้งแรกว่า สภาฯ ได้เชิญกรม ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม สามารถผ่านทางกลไกการป้องกันของร่างกายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ จากการตรวจสอบ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วง 13.00 น. ค่าที่วัดได้อยู่ที่ 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลา 14.00 น. ค่าที่วัดได้อยู่ที่ 13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเวลา 15.00 น. ค่าที่วัดได้อยู่ที่ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปีของ PM 2.5 อยู่ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงให้เห็นว่าในห้องประชุมจันทรามีความปลอดภัย ส่วนสมาชิกหลายคนระบุว่า มี การเจ็บคอ แสบจมูก แสบตาก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นเรื่อง ของสี เพราะอาคารยังใหม่ ซึ่งเราเข้ามาอยู่ก่อนบ้านจะสร้างเสร็จ ย่อมเป็นธรรมดาที่จะเกิด ผลกระทบดังกล่าว แต่ทางสภาฯ จะหาทางแก้ไขต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่นำหน้ากากอนามัยมาแจกแก่ ส.ส.บริเวณหน้าห้องประชุมแล้ว

เมื่อถามว่า ได้มีการติดตั้งหรือตรวจสอบเครื่องวัดคุณภาพ อากาศภายนอกห้องประชุม ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ทำงานอยู่ด้วยหรือไม่ หรือให้ความสำคัญเฉพาะ ส.ส.เท่านั้น นพ.สุกิจกล่าวว่า จะหารือเรื่องการตรวจสอบภาย นอกด้วย

เมื่อถามว่า ได้มีแผนป้อง กันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ เพราะยังไม่เห็นทางหนีไฟ นพ.สุกิจกล่าวว่า คิดว่ามีการป้องกัน แต่เชื่อว่าคงไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้มีการทดสอบเรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง