บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง "มาตรฐานการผลิตข้าวไทยสู่ความยั่งยืน" จังหวัดขอนแก่น

ข่าวบันเทิง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง "มาตรฐานการผลิตข้าวไทยสู่ความยั่งยืน" ในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ