คอลัมน์จับประเด็น: ศุลกากรเก็บรายได้ 10 เดือนเฉียด 5 แสน ล.

ข่าวเศรษฐกิจ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยถึงการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) โดยการจัดเก็บรายได้กรมศุลกากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 48,002 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 914 ล้านบาท หรือ 1.9% แยกเป็นรายได้ ศุลกากร 9,378 ล้านบาท และรายได้ที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น 38,624 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่ลดลงนั้น เป็นการลดลงในส่วนของรายได้ที่กรมจัดเก็บให้หน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 499,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16,453 ล้านบาท คิดเป็น 3.4% แยกเป็นรายได้ศุลกากร 91,109 ล้านบาท และรายได้ที่เก็บให้หน่วยงานอื่น 408,537 ล้านบาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ