คอลัมน์จับประเด็น: NEW TV ไม่มาจ่ายค่างวดทีวีดิจิตอล

ข่าวเศรษฐกิจ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2562 เป็นวันครบกำหนดชำระค่าประมูล ทีวีดิจิตอลงวดที่ 4/2 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ตามเงื่อนไข ที่ กสทช. กำหนด พบว่ามีเพียงบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง NEW TV ช่องเดียวที่ไม่มาชำระ สำนักงาน กสทช.จึงเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สำหรับรายละเอียดของการชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 4/2 นั้นพบว่า ช่องที่นำเงินมาชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4/2 เมื่อวานนี้มีจำนวน 8 ช่อง เป็นเงิน 1,990,521,000 บาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ