คอลัมน์อาทิตย์เอกเขนก: กิตติรัตน์ ปิติพานิช สร้างคนให้มีคุณภาพ

ข่าวเศรษฐกิจ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เปิดอีกหนึ่งมุมมองการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน กับ "กิตติรัตน์ ปิติพานิช" ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา โดย กิตติรัตน์ เล่าย้อนไปถึงช่วงเวลาก่อนเข้ามาทำงานใน TK park ว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) และจบปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบเมือง จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นกลับมาไทย ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เป็นเวลา 5 ปี ก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ในปี 2548 เป็นเวลากว่า 14 ปี

สำหรับการทำงานของ กิตติรัตน์ กับ TK park อยู่ภายใต้ แนวคิด Learning to Learn : สร้างสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต กับการสร้าง ให้คนไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในประเทศ สำหรับอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเติมความรู้ด้วยตัวเอง

กิตติรัตน์ แนะนำให้รู้จัก TK park อย่างง่ายๆ ว่า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกคนมากว่า 14 ปี นั่นหมายความว่า ลูกค้าของ TK park คือประชาชนทุกคน ภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ ที่มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อใช้พัฒนาเครือข่ายทั่วประเทศ โดยใช้ศาสตร์ของ Design Thinking & Service Desing ให้เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล พร้อมทั้งการสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ คิดเป็น และทำให้เป็น ไปจนถึงการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายการอ่าน การเรียนรู้ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

โดย TK park ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มเด็ก 2.กลุ่มวัยรุ่น 3.กลุ่มคนทำงาน และ 4.กลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้ภารกิจหลักคือ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อให้คนทั้ง 4 กลุ่มมีการพัฒนาตัวเองด้วยอุปกรณ์หลักๆ ที่มี ได้แก่ ห้องสมุดที่ถือเป็นแกนกลาง และยังมีกิจกรรม มีสื่อในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้คนทั้ง 4 กลุ่มเปิดประตูเข้ามาสู่การเรียนรู้อย่างตรงจุดได้

ธุรกิจของเราคือ การสร้างคนทั้ง 4 กลุ่มที่กล่าวมาให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น เราส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการอ่าน การสร้างให้คนไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้นผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

กิตติรัตน์ เล่าอีกว่า หัวใจของการสร้างการเรียนรู้ของ TK park คือการส่งเสริมให้คนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ภายใต้ปัจจัยที่ว่า บุคคลนั้นต้องอยากที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อน เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนเรา

แน่นอนว่ายุคนี้ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านการอ่านเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่สื่อออนไลน์ หรือสมาร์ทโฟน ทำให้มองว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถประสานรวมองค์ความรู้จากสื่อที่หลากหลายทั้งดิจิทัลและอะนาล็อก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า การสนับสนุนให้คนเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิธีการหนึ่งที่สำคัญ คือ "การอ่าน" นั่นเหมาะสมและถูกต้องกับสังคมไทยหรือไม่ กิตติรัตน์ชี้แจงให้เข้าใจว่า จากข้อมูลในปีที่ผ่านมา พบว่าพฤติกรรมการอ่านของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉลี่ยพบว่า คนไทยอ่านหนังสืออยู่ที่ 80 นาทีต่อวัน ลบภาพจำที่ติดว่า คนไทยอ่านหนังสือวันละ 7-8 บรรทัดไปโดยสิ้นเชิง และกลุ่มที่กลายเป็นคนอ่านสำคัญคือ "กลุ่มเด็ก-กลุ่มวัยรุ่น" สวนทางกับกลุ่มคนทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการอ่านลดลง แต่การจะหยุดนิ่งไม่วิ่งตาม หรือวิ่งให้ทันเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่อันตราย

เพราะอย่างที่รู้กันว่า ทุกวันนี้หลายอุตสาหกรรมกำลังประสบปัญหาจากเทคโนโลยี คนในวัยทำงานถูกสั่นคลอนไปด้วยเทคโนโลยีเหล่านั้น การเรียนรู้เพื่อจะเพิ่มทักษะความสามารถจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยกระตุ้นให้คนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะช่วงอายุเท่าไหร่ ก็ไม่สายที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม

และด้วยยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณเยอะมาก มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่หลากหลาย ทำให้คนอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้ และมักจะมีคำถามหนึ่งตามมาเสมอคือ เรียนรู้อะไรที่จะทำให้ชีวิตเดินไปข้างหน้า? เป็นอีกหนึ่งคำถามต้นตอที่ส่งต่อมาถึงเรื่อง "ความคิด"

ผมจะรู้สึกอยู่เสมอเมื่อเจอคำถามที่ต้องสะดุดทุกครั้งที่ได้ฟัง เพราะคำถามเหล่านั้นเป็นต้นเรื่องของความคิด และทำให้ผมคิดตามว่า ทำอย่างไรคนถึงจะตั้งต้นความคิดที่ถูกต้องได้ ซึ่งนี่เอง TK park มีหน้าที่ที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ การทำให้คนคิดเป็นว่าทำอะไรดี ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ควรจะเรียนต่ออะไรดี อนาคตจะเป็นอย่างไร ไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการ และอุปกรณ์เดียวที่ TK park มีคือ การสอนให้คนคิดเป็น ซึ่ง TK park จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยคนเหล่านั้น

หลายคนอาจจะมองว่า TK park เป็นเหมือนหน่วยงานที่คอย สร้างแรงบันดาลใจ ผมกลับมองว่า ไม่ใช่ทั้งหมด! แต่ TK park สามารถ สร้างให้คนเหล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจในตัวเองได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนี่คือการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในการตั้งคำถาม จะทำอะไร ทำอย่างไร ชอบแบบไหน ถึงจะต่อยอดไปอนาคต ดังนั้นการรู้จักวิธีการเรียนรู้และวิธีการคิด และนำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้ได้มากที่สุด คือเรื่องสำคัญ

การให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจ การสร้างให้คนรู้จักการจัดการตัวเอง เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เหล่านี้คือแกนกลางของ "ความคิด" ที่ TK park จะมีบทบาทสำคัญ เพราะการที่ประเทศมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สังคมที่มีคุณภาพ นั่นย่อมช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา TK park ได้เข้าไปซับพอร์ตหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ผ่านศูนย์การเรียนรู้ระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 26 จังหวัดทั่วประเทศ และเตรียมจะเปิดอีก 6 จังหวัด ระดับตำบลอีก 200 ตำบล ซึ่งร่วมงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น รวมทั้งยังร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเปิดห้องสมุดในโรงเรียนภาครัฐอีก 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมมือกับค่ายทหาร สมาคมแม่บ้านทหารบก ในการเปิดห้องสมุดสำหรับให้ครอบครัวและกำลังพลได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และยังร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างห้องสมุดให้นักโทษ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วที่จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ ระบบการสร้างการเรียนรู้ของ TK park ยังได้เกื้อ หนุนกับการศึกษาในระบบด้วย ผ่านการให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ตามประเภทของนักเรียน นักศึกษา มีการทำโครงการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ มีการจัดทำกลุ่มแนะแนว เอาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำกับเด็กๆ เพื่อสร้างคำตอบของความคิดในการต่อยอดชีวิตของตัวเองด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว