ประชุมรับรองผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562

ข่าวบันเทิง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการคณะฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการประชุมพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ