กำนัน-ผญบ.ขู่เบี้ยวขึ้นเงินเดือนเจอหายนะแน่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 00:00:18 น.

ไทยโพสต์ * เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเต็มขั้นเพดาน 13,000-15,000 บาทว่า ทุกอำเภอทั่วประเทศกำลังเรียกร้องเรื่องดังกล่าวอยู่  หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว

นายยงยศระบุว่า ล่าสุดก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆ กลับมา ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนในฐานะนายกสมาคมฯ  ถือว่าได้นำความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิกกว่า 2.9 แสนคนทั่วประเทศมาดำเนินการ เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนับว่าเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ในพื้นที่ เป็นองคาพยพหนึ่งในกลไกของรัฐและชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ถามว่าถ้าไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านจะทำอย่างไร รวมทั้งเรายังมีข้อเรียกร้อง เช่นให้ยกเลิก พ.ร.บ.เทศบาล 2496 ในบางมาตราที่เกี่ยวกับการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านในบางพื้นที่ที่ได้รับการยกฐานะจากท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบแก้ไขเร่งด่วน

"ข้อเรียกร้องต่างๆ เหล่านี้ประ มาณ 5-6 ข้อ พรรคการเมืองที่เป็นรัฐ บาลขณะนี้จะต้องให้ความชัดเจน และ แก้ไขปัญหา ถ้าทำไม่ได้หรือไม่ติดตามพวกเราที่เลือกคุณเข้ามาก่อนหน้านี้ ต่อไปเราก็จะไม่เลือกพรรคคุณเข้ามาบริหารประเทศอีก และในอนาคตก็เตรียมต้อน รับพวกเราได้เลย แบบเวลคัมทูไทยแลนด์" นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยระบุ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง