"TCELS" จัดกิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 00:00:05 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ "TCELS" กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน เข้าตรวจฟันฟรี โดยมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่จัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  และได้รับเกียรติจาก รัตนา วรปัสสุ รักษาการผู้อำนวยการ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคลินิก ทันตแพทย์หญิง ณัฐทิณี อำพลพรรณ ทันตแพทย์ ประจำคลินิกทันตกรรม ADTEC เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้อง CO 113  Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง