คอลัมน์: ข่าวสั้น: สตง.ผงาดนั่งคณะมนตรีองค์การตรวจสอบสูงสุดโลก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 00:00:48 น.

กรุงเทพฯ * นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า สตง.นำโดยศาสตราจารย์  ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ของ สตง.ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชียหรือ ASOSAI ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม ณ เมืองคูเวตซิตี คูเวต โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การคัดเลือกประเทศสมาชิกที่เป็นคณะมนตรีของ ASOSAI จำนวน 2 ประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรไปทำหน้าที่คณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน 4 ประเทศที่เสนอตัวเข้าแข่งขัน ได้แก่ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม และไทย โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่า สตง.ไทยได้รับคะแนนเสียง 6 เสียงจากประเทศคณะมนตรี ASOSAI ทั้งหมด 11 ประเทศ ถือว่าสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 รองจาก สตง.ญี่ปุ่น ทำให้ สตง.ญี่ปุ่นและไทยได้เป็นตัวแทนของ ASOSAI ไปทำหน้าที่เป็น INTOSAI Governing Board ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่การตรวจเงินแผ่นดินได้ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของคนตรวจเงินแผ่นดินทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง