จี้ลงดาบบริษัทเหมือง ปมอุ้มกักขัง'NGOใต้'

ข่าวทั่วไป Thursday August 15, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * เมื่อวันพุธ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ออก แถลงการณ์กรณีเกิดความรุนแรง ต่อนายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิ การคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคใต้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัท ลุง เพื่อประกอบการพิจารณาคำ ขอประทานบัตรที่ 1/2562 โครง การเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด ที่จัดขึ้น ณ มัสยิดอัสซอลีฮีน ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยระบุว่าสืบเนื่องจากการจัดทำเอกสารทางยุทธศาสตร์และแผนแม่บทแร่ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายแร่ฉบับใหม่ของ คณะกรรมการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) เพราะคาดว่าเขาน้อยที่เป็นแหล่งหินตามคำขอประทานบัตรของบริษัทดังกล่าว น่าจะเข้าข่ายเป็นแหล่ง ต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมที่ต้องถูก กันออกจากการเป็น เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ไม่สามารถนำไปขอประทานบัตรได้ด้วย

เครือข่ายฯ ขอเรียกร้อง ให้รัฐแก้ไขปัญหารอบด้าน ดังนี้ 1.ยกเลิกยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัด การแร่ พ.ศ.2560-2564 และให้จัดทำขึ้นใหม่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงและรอบด้าน 2.ยกเลิกเพิก ถอนคำขอประทานบัตรที่ 1/2562 3.ยกเลิกเพิกถอนเขาน้อยในเขตท้องที่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เพราะเข้าข่ายเป็นแหล่ง ต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมที่ไม่สามารถนำไปขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองได้ 4.ให้การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้เป็นโมฆะ

5.ลงโทษและเพิกถอนบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด ออกจากการเป็นบริษัท หรือห้ามไม่ให้บริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด (หรือบริษัทแปลงโฉมมาในชื่ออื่นแต่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการจากบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด) ดำเนินกิจการขออาชญาบัตรเพื่อขอสำรวจแร่และขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ใดๆ อีกในอาณาเขตประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับการจ้างวานกลุ่มบุคคลให้ก่อเหตุความรุนแรงต่อนายเอกชัย อิสระทะ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ