มอบใบประกาศ

ข่าวบันเทิง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของไทย โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของคน และมีการประเมินตามเครื่องมือที่กำหนด เพื่อได้รับ"คุณวุฒิวิชาชีพ" รองรับความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานของอาชีพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย นำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการภายในประเทศและระดับสากล ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล จังหวัดเชียงใหม่

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ