10 ผลงานสถาปัตยกรรมแบบไทยทรงคุณค่า ฝีมือสถาปนิกหญิง อ.วนิดา พึ่งสุนทร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 00:00:35 น.

ในแวดวงสถาปัตยกรรมแบบไทยไม่มีใครไม่รู้จัก อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ปี 2546 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเด่นชัด และมีผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นสถาปนิกหญิงที่ได้ถวายงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์

จึงเป็นที่มาของนิทรรศการ "สถาปัตยกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี" โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำ 10 ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของ อ.วนิดา มาจัดแสดงเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้นำไปสืบสานต่อยอด อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 125 ชั้น 1F ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

ผลงานออกแบบทั้ง 10 ชิ้นที่ได้นำมาจัดแสดงภายในนิทรรศการ ได้แก่

1.พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา 2.อาคาร ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ที่ตั้งอยู่ที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย 3.เขตพุทธาวาสเฉลิมพระ เกียรติฯ ที่วัดธัมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย 4.อาคารประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง 5.หอ พระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6.ศาลา การเปรียญ วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรี  อยุธยา 7.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวังม่วง จ.ราชบุรี

8.พระมหาเจดีย์มงคลศิทธาจารย์ วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา 9.หอพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ 10.พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดนาควชิรโสภณ (วัดช้าง) จ.กำแพงเพชร โดยเป็นการจำลองโมเดลให้ได้รับชม อีกทั้งด้านใต้โต๊ะยังเป็นลิ้นชักที่สามารถดึงออกมาได้ โดยด้านในจะมีหนังสือประกอบคำอธิบายการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีการยกห้องทำงานจริงของ อ.วนิดามาจัดแสดงไว้ภายในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประธานเปิดนิทรรศการครั้งนี้ กล่าวว่า นิทรรศการชุดของ อ.วนิดา พึ่งสุนทร นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมไทยระดับแนวหน้า โดย 10 ผลงานการออกแบบยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดของ อ.วนิดาที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีความสำคัญและทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติให้แก่ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนสถาปนิกรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานสถาปัตยกรรมไทยได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานรักษามรดกทางวัฒนธรรมต่อไปด้วย

ด้าน อ.วนิดาเล่าถึงชีวิตการทำงานว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและประทับใจอย่างมากในชีวิตที่ได้เคยถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงรอบรู้งานด้านสถาปัตยกรรมไทยอย่างมาก อย่างงานชิ้นแรกที่ได้ทำถวายพระองค์ก็คือ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ที่ทรงพระวินิจฉัยในการปรับแก้แบบตามกฎหมายท้องถิ่นของที่นั่น ซึ่งกำหนดความสูงของอาคารไม่ให้สูงกว่าโบราณสถานสำคัญในพื้นที่ด้วยพระองค์เอง โดยตรัสว่าให้ปรับยอดเจดีย์สูงและกว้างขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อให้การสร้างออกมาสมบูรณ์แบบ โดยในแบบก็มีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านด้วย อีกทั้งการสร้างยังต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี GRC ที่ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งทำขึ้นในไทยและส่งไปยังอินเดีย ด้วยข้อกำหนดที่ช่างไทยไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์สง่างาม

ผลงานอีกชิ้นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระวินิจฉัย อ.วนิดาเล่าต่อว่า คือ อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่อยู่ภายในบริเวณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประดิษฐานพระบรมรูปขนาดโตกว่าองค์จริง คือสูง 2.30 เมตร และยังเป็นการผสมผสานศิลปกรรมของไทยและอินเดีย เสาอาคารจะใช้วัสดุหินทรายและฝีมือแกะสลักจากช่างชาวอินเดีย โดยได้นำรูปแบบของอาคารแห่งนี้มาสร้างยังประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้ชมความงาม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดม่วง ที่ต้องสอดคล้องกับบริบทชุมชน จึงออกแบบให้เป็นอาคารทรงไทยใต้ถุนยกสูง หรือหอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความโดดเด่นด้วยการขยายพื้นที่ระเบียงทางเดินโดยรอบหอพระ สามารถลงไปเดินยังระดับผิวน้ำได้

อ.วนิดายังบอกอีกว่า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ทำ เพราะทุกชิ้นที่ได้ทำถวายพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ จึงมีความสำคัญและประทับใจอย่างยิ่ง ทำให้เราอยากที่จะทำงานด้านนี้ไปจนกว่าจะไม่สามารถคิดหรือสร้างงานได้ เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

ผู้ที่สนใจชมนิทรรศการ "สถาปัตยกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี" สามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 125 ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร.

บรรยายใต้ภาพ
อาคารประดิษฐานพระบรมรูปในหลวง ร.9
ศาลาการเปรียญ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา
เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ
หอพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์
อ.วนิดา พึ่งสุนทร ในห้องทำงาน
หนังสือ วางโครงร่างการออกแบบ
ผังการออกแบบ
โต๊ะตั้งแสดงโมเดลผลงาน
นำรัฐมนตรี วธ. ชมผลงาน
ห้องทำงาน อ.วนิดา พึ่งสุนทรที่จำลองมาแสดงในนิทรรศการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง