ฝากรัฐบาลหนุนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "ธัญบุรี" เชื่อสร้างนักปฎิบัติที่มีความสุข

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 00:00:42 น.

หนึ่งในนโยบายการศึกษาของ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา คือการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง8 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย สำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะ สมรรถนะขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ผลจากการตรวจสอบการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของสภามหาวิทยาลัยมทร.ธัญบุรี ที่มี นายสุเมธ แย้มนุ่น  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี เมื่อต้นเดือน มิ.ย. โดยได้สอบถามจากคณาจารย์ผู้สอน และสถานประกอบการ ปรากฏว่าทั้ง  8 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของมทร.ธัญบุรี ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตชัดเจน สอดคล้องความต้องการตามที่กำหนดไว้ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve และมีการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการทั้งการเรียนทฤษฎี 50 % และภาคปฏิบัติจากสถานประกอบการ 50 % รวมถึงได้เห็นถึงรูปแบบการทำงานระหว่างคณาจารย์ประจำหลักสูตร และสถานประกอบการ ทำให้รู้ว่าการที่สถานประกอบการจะรับนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน ไปทำงานหรือไปเรียนรู้ในสถานประกอบการ เขาต้องมั่นใจว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะได้รับการฝึกฝนในทักษะนั้น แสดงว่า มทร.ธัญบุรี ได้มีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่างชัดเจน

นายสุเมธ กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน คือ เด็กและอาจารย์มีความสุขในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กได้เรียนรู้โลกการทำงานจริง ได้ประสบการณ์ ได้เห็นสภาพแวดล้อม รูปแบบการทำงาน ทำให้รู้ว่าอาชีพที่เลือกนั้นเหมาะสมกับเขาหรือไม่ และการได้เรียนรู้จากปฏิบัติจริงก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและนักนวัตกร ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนได้เห็นว่าเด็กที่เรียนในหลักสูตรบัณฑิตเป็นอย่างไร และเด็กที่เรียนในหลักสูตรเดิมเป็นอย่างไร เมื่อก่อนเขาไม่รู้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้อาจารย์

ด้านนายวิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี  กล่าวว่าหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาชอบการเรียนรู้แบบสั้นๆ เน้นการปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เน้นการลงมือทำ เน้นสมรรถนะอาชีพ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง ถูกจริตกับเด็กรุ่นใหม่ และตอนนี้มีนักเรียนจำนวนมากที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากกว่าหลักสูตรเดิมๆ ดังนั้น อยากให้รัฐบาลสนับสนุนหลักสูตรดังกล่าวอย่างจริงจัง และสร้างแรงจูงใจในภาคเอกชน ร่วมลงทุนในการผลิตกับมหาวิทยาลัย ด้วยการลดขั้นตอนและเปิดโอกาสมากกว่านี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมของประเทศ โดยล่าสุดได้มีการเสนอเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งสิ้น 29 หลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปี 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง