คอลัมน์WHAT'S ON: เชิญชวนบริจาคหนังสือผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่

ข่าวบันเทิง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีปณิธานในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้มาโดยตลอด จึงจัดโครงการ "สร้างปัญญา เยียวยาใจ สร้างสายใย : แม่ลูกในเรือนจำ" โดยเชิญชวนผู้สนใจสามารถบริจาคหนังสือใหม่ หนังสือดี เพื่อผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือจะเป็นสื่อที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ก่อให้เกิดความอ่อนโยน และสร้างสายใยความรักความผูกพันจากแม่สู่ลูก ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่คลอดบุตรในเรือนจำ และผู้ต้องขังหญิงทุกวัย ที่เคยพลั้งพลาดกระทำความผิด ให้สามารถเข้าถึงการอ่านได้ เพื่อให้หนังสือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสติปัญญา เยียวยาความทุกข์กายทุกข์ใจ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และใฝ่เรียนรู้ ค้นพบความถนัดทางการศึกษาหรืออาชีพ ที่จะสามารถนำไปใช้เมื่อได้กลับสู่สังคมหลังพ้นโทษโดยไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก ผู้สนใจสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 และจะมีงานกิจกรรมดังกล่าวในงานมหัศจรรย์วันหนังสือ ณ จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 เปิดงานวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารจามจุรี สแควร์ บริเวณโถงชั้น G


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ