คอลัมน์: "ยันฮี "สวนกระแสเศรษฐกิจ ควัก 50ล้าน ผุดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร แปลงโฉมคนหน้าเบี้ยว ฟันเหยิน คางยื่น ให้มีใบหน้าเป็นปกตินับเป็น รพ.เอกชนแห่งแรกของไทยที่ให้บริการทันตกรรมอย่างครบวงจร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:53 น.

ยันฮี  เดินแผนขยายธุรกิจสวนกระแสเศรษฐกิจ  ทุ่มงบ 50 ล้านบาท  เปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรครบวงจร  แก้ไขคนหน้าเบี้ยว ฟันเหยิน คางยื่น  ลูกค้าแห่จองคิวปรึกษาไม่ขาดสาย  ที่สำคัญไม่ต้องบินไกลไปรักษาถึงต่างประเทศ  ฝีมือหมอไทยสุดยอดไม่แพ้ต่างประเทศ

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี  เปิดเผยแผนการขยายธุรกิจในปีนี้ว่า  โรงพยาบาลยันฮี มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า กระแสเศรษฐกิจจะมีความผันผวนก็ตาม เพราะถือว่า เป็นการสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤต  โดยใช้การต่อยอดจากศูนย์การรักษาที่มีอยู่  พัฒนาให้เกิดมูลค่าสูงสุด

ซึ่งล่าสุด โรงพยาบาลได้เล็งเห็นถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์และความชำนาญของทีมทันตแพทย์  จึงได้เปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร  ด้วยงบกว่า  50 ล้านบาท  เพื่อผ่าตัดรักษา ผู้ที่มีปัญหาหน้าเบี้ยว  ฟันเหยิน คางยื่น โดย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปผ่าตัดรักษาถึงต่างประเทศ

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร โรงพยาบาลยันฮี  เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อผ่าตัดรักษาเกี่ยวกับฟันและกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ โดยทำการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลจากทีมทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแมกซิโลเฟเซียล (Oral and Maxillofacial Surgery)  ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontics) ทีมทันตแพทย์สหสาขา ที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการตลอดการรักษาด้วยความใกล้ชิดและใส่ใจในทุกรายละเอียด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาข่ากระไกร เพื่อแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้า อาทิ ฟันเหยิน  หน้าเบี้ยว  คางยื่น ฯลฯ  มีราคาเริ่มต้นที่ 2 แสนบาท ทั้งนี้ขึ้นกับความผิดปกติมากน้อย เฉพาะรายไป  โดยก่อนที่จะผ่าตัดได้นั้นต้อง มีการปรึกษาพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางทันตกรรม  ต้องถอนฟัน จัดฟัน และอื่นๆ ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป โดยปัจจุบัน รพ.มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมให้บริการ ทั้งสิ้น 190 ราย

ในปีแรกของการเปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการรักษาประมาณ 100 ราย หรือ สร้างรายได้กับ รพ.20 ล้านบาท และภายใน 3 ปี  มีความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นถึง 200 ราย ด้วยศักยภาพของศุนย์ฯ  ถือได้ว่า ยันฮี เป็น รพ.เอกชนแห่งแรกของไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านทันตกรรม ศัลยกรรมขากรรไกรอย่างความครบวงจร

กลุ่มเป้าหมาอของศูนย์ศัลยกรรมฯ จะเน้นที่ คนไทยเป็นหลัก ด้วยการรักษา การผ่าตัดขากรรไกร ต้องได้รับการดูแล รักษา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1-2 ปี  นพ.สุพจน์ กล่าว ในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง