โปรดเกล้าฯบำเพ็ญพระราชกุศลฯ22ส.ค.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:25 น.

พระลานพระราชวังดุสิต * เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติเป็นประธานในพิธี สมเด็จพระ อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จำนวน 191 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลางปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว  มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต  ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง