SACICT เปิดตัว "SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:47 น.

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นประธานเปิดตัว "SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre" ฉายพลังองค์ความรู้ผ่าน SACICT Exhibition Halls : หอนิทรรศการของ SACICT, SACICT Library ห้องสมุดที่รวบรวบหนังสือด้านงานศิลปหัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ มากกว่า 1,000 เล่ม, SACICT Shop : เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่แรงบันดาลใจในการผลิตเชิงพาณิชย์ และระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด "SACICT Archive : ระบบปฏิบัติการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยมี นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์, ดร.อนุชา ทีรคานนท์, ครูมืด-นายประสาท ทองอร่าม, มล.พงษ์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ร่วมงาน ณ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง