คอลัมน์: ตัวหนอนชอนหนังสือ: ลูกลิงไม่แปรงฟัน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:54 น.

หนังสือชุดลูกลิงเรียนรู้มาอีกแล้ว ทั้งชุดมี 4 เล่ม เป็นนิทานภาพคำกลอน เล่มนี้พี่ "ตุ๊บปอง" จะมาสอนให้น้องๆ ได้รู้จักการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง สามารถรับผิดชอบตัวเองในเรื่องพื้นฐานได้ ซึ่งเป็นกิจวัตรและลักษณะนิสัยที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเมื่อเด็กจดจำตั้งแต่วัยเด็กเล็ก การจดจำของสมองจะเป็นส่วนจิตใต้สำนึก จะทำให้เด็กมีคุณลักษณะที่ดีติดตัวจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม น้องๆ อ่านแล้วคงอยากไปแปรงฟัน ไม่อย่างนั้นเวลาพูดกับใครคนอื่นจะเหม็นแย่ ของสำนักพิมพ์แปลนฟอร์คิดส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง