แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 00:00:01 น.

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีจุดเด่นในด้านการดำเนินงานในรูปแบบกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีแบบแผน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจากแปลงใหญ่อื่น ๆ และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ไปพร้อมกัน รวมถึงมีการใช้ตลาดนำการผลิตที่มีความเข้มแข็งด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี

นายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการจัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ที่มีการจัดประกวดดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ โดยในปีนี้การคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นตั้งแต่ระดับเขตไปจนถึงระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ระดับเขตมีการคัดเลือกทั้ง 6 เขต เขตละ 1 แปลง เพื่อเป็นตัวแทนประกวดในระดับประเทศ ซึ่งมีแปลงใหญ่ของแต่ละเขตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562  ได้แก่ เขต 1 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เขต 2 แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลถ่ำรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 แปลงใหญทุเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เขต 4 แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 9

ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เขต 5 แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 6 แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตำบลน้ำชุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

สำหรับผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  เขต 6 แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขต 2 แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง1 หมู่ที่ 2 ตำบลถ่ำรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 4 แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ เขต 1 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 3 แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอันดับที่ 3 เขต 5 แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และสุดท้ายรางวัลแปลงใหญ่ขวัญใจมหาชน ได้แก่ แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ที่ควบ 2 ตำแหน่งในปีนี้ เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ เครือข่าย ศพก. สมาร์ทฟาร์มเมอร์ และยังสามาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อวางแผนการผลิตมะม่วงให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีส่งให้กับบริษัทฯ และตลาดทั่วไป โดยสามารถรักษาความเสถียรของราคาให้มีความมั่นคง ผลผลิตไม่ล้นตลาด ซึ่งนับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่นที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง