'รัฐบาล'หวังดึงวัยรุ่นดู'เอ็นบีที'

ข่าวทั่วไป 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ * เมื่อวันอาทิตย์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สื่อของรัฐในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จะต้องทำ คือการสร้างความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความทันสมัย ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ จำนวนมาก สื่อของรัฐทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ที่กรมประชา สัมพันธ์กำกับนั้นจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม บูรณาการและถ่ายทอดให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด จากการสำรวจพบว่าในระยะที่ 1 มีการรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 78.18 และในระยะที่ 2 มีการรับรู้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.71 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุมากกว่า 30 ปีไปจนถึง 60 ปี แต่สิ่งที่เราพบคือสัดส่วนการรับชมในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นยังคงมีสัดส่วนที่น้อย ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญ

วันเดียวกัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดที่ จ.สุรินทร์และบุรีรัมย์ ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมจะลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาในวันที่ 19 ส.ค.62 โดยอ่างเก็บน้ำสำคัญของ จ.สุรินทร์ คืออ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบผลิตประปามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้สถานการณ์คลี่ คลายแต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีปริมาณน้ำ 9.86% ของความจุ และอ่างเก็บ น้ำอำปึลมีปริมาณน้ำ 1.09% ของความจุ บางพื้นที่ยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ คือ อ.เมืองสุรินทร์ และ อ.สำโรงทาบ 31 ตำบล 308 หมู่บ้าน 150,995 ไร่ ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญ คืออ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก รวม 1.438 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในระยะต่อไป

นางนฤมลกล่าวว่า นายกฯ จะไปตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยกำชับเรื่องแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เช่น การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง โครงการผันน้ำจากแหล่งที่มีศักยภาพสูงกว่า การตั้งสถานีผลิตน้ำประปาในจุดที่มีแหล่งน้ำเพียงพอเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำประปา เป็นต้น พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผล กระทบโดยเฉพาะเกษตรกรให้ดีที่ สุดด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ