โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ให้โอกาสเด็กบกพร่องยิ้มร่าเริง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 00:00:43 น.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครครอบครัวที่มีบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าร่วม โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 7

ในประเทศไทย เด็กที่เกิดใหม่ราว 700-2,100 คน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเด็กเหล่านี้อาจแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง และเสียงแรกของแม่ หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสม เด็กอาจจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้ อาจทำให้ขาดโอกาสในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

การให้โอกาสแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรง ให้สามารถได้ยิน ได้รับการศึกษา มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม เป็นเป้าหมายของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรง ให้เข้าถึงอุปกรณ์การได้ยินและเทคโนโลยีการได้ยินมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน เกี่ยวกับความสำคัญของการได้ยิน ผลกระทบ และแนวทางช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มรู้ว่าลูกมีความบกพร่องทางการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ นักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม และให้โอกาสเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ให้ได้เข้าถึงการผ่าตัด หรือได้รับอุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสม

สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ 1.เด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุไม่เกิน 3 ปี 2.ผู้ปกครองลงทะเบียนด้วย ตนเองในงาน 3.มีความพร้อมเข้ารับการ สัมภาษณ์

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 7 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ โทร. 08-1104-3030 ไลน์ไอดี @ihearmom.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง