คอลัมน์จับประเด็น: ทีอาร์ซีฯ รุกธุรกิจพลังงาน-คลังสินค้า

ข่าวเศรษฐกิจ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (AGE) และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำกัด (APTECH) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน มูลค่าการลงทุน 135 ล้านบาท โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (AT Energy) โดยจะดำเนินธุรกิจด้านพลังงานเป็นหลัก และธุรกิจการจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่ายไอน้ำ ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น พร้อมกับจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติให้บริการพื้นที่และให้เช่าอุปกรณ์บริหารจัดการคลังสินค้า อาทิ ชั้นวางของ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และระบบโปรแกรมในการเก็บและขนย้ายสินค้า.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ