คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: สร้างผลสำเร็จให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 00:00:47 น.

M.I.S.S.CONSULT ร่วมสร้างผลสำเร็จองค์กรด้วยโปรแกรม 5BCT ในงาน eGovernment Forum 2019 พบกับ กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยา ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ  Everything  DiSC : Discover the Power of WE (11.10-11.40 น.) และ The Five Behaviors of a Cohesive Team (14.50- 15.10 น.) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อการสร้างผลสำเร็จให้องค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลของมิส คอนซัลท์ ในงาน Digital HR Forum และ eGovernment Forum 2019 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง