ช่วยเหลือเกษตรกร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 00:00:08 น.

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'รวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 ' เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกร  ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง