คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'บิ๊กตู่' เตรียมถกประกันราคาข้าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 00:00:47 น.

ทำเนียบฯ * เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 21 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบและพิจารณาวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) รับทราบสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย ปี 2562/63 และรับทราบผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด พร้อมกับพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตร กรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ นบข. รวม 5  คณะ ประกอบด้วย 1.คณะ อนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต 2.คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด 3.คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.คณะอนุ กรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้า ข้าวในการเก็บสต็อก และ 5.คณะอนุกรรมการนโยบายและ บริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง