ญี่ปุ่นแนะรัฐเดินต่ออีอีซี-ห่วงค่าแรงขึ้น

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 21, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * 'สุริยะ' แย้มญี่ปุ่นกังวลปัญหาแรงงาน-ต้นทุนค่าแรงในไทยสูงกว่าอีกหลายประเทศ ลั่นเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน 'อีสเม็ด' ดึงเอสเอ็มอีอาหารแปรูป 25 รายใช้ไอโอทีพัฒนาธุรกิจ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังนายซินจิ นาคาโนะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (เจซีซี) เข้าพบ ว่า ทางเจซีซีแสดงความกังวลต่อนโย บายการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะประเด็นแรงงานที่ยังขาดแคลนทั้งแบบทั่วไปและทักษะสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการสื่อสาร อาทิ ภาษาอังกฤษ ที่ยังเป็นปัญหา และกังวลเรื่องต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำของไทยที่สูงกว่าหลายประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเสนอและจะไปหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระ ทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชนอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ยังต้องการให้รัฐ บาลมีความต่อเนื่องต่อนโยบายส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. -1 ก.ย.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินทางไปโรดโชว์ประเทศเวียดนาม ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ

นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาห กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) กล่าวว่า ผลการดำเนินโครง การต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (ไอโอที) ที่ได้รับมอบหมายมาจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยปัจจุบันได้คัดเลือกผู้ประ กอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 25 ราย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทั้ง หมด เพื่อยกระดับโดยการใช้ระบบไอโอทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนมากกว่า 10%.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ