ประชุมวิชาการ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:01 น.

เจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับทิศทางงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ.สกสว. เปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 ก้าวทัน"เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"ด้วยงานวิจัย สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชนรองรับสู่ศตวรรษที่ 21 ณ สยามพารากอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง