'โปรเม'ควง'โปรแจ๊ส'คว้านักกอล์ฟอาชีพดีเด่น 'โปรอุ๋ย'-'โปรชู'ซิวรางวัลทรงคุณค่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:13 น.

"โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล-"โปรแจ๊ส"อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ผงาดนักกอล์ฟอาชีพดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 ขณะที่ "โปรอุ๋ย" วิรดา โกมุทบุตร-"โปรชู" บุญชู เรืองกิจ ซิวรางวัลนักกอล์ฟอาชีพทรงคุณค่า

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมร่วมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงการกีฬากอล์ฟ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกันนั้นยังร่วมรับชมภาพยนตร์ "โปรเม อัจฉริยะ ต้องสร้าง" ในรอบพิเศษอีกด้วย

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

1.นักกีฬากอล์ฟอาชีพทรงคุณค่าชาย ได้แก่ คุณบุญชู เรืองกิจ, นักกีฬากอล์ฟอาชีพทรงคุณค่าหญิง ได้แก่ คุณวิรดา โกมุทบุตร
2.นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่นชาย ได้แก่ คุณอติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์, นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่นหญิง คุณเอรียา จุฑานุกาล

3.นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่นชาย ได้แก่ คุณสดมภ์ แก้วกาญจนา, นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่นหญิง คุณปภังกร ธวัชธนกิจ

4.ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่นชาย ได้แก่ คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ, ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่นหญิง ได้แก่ คุณวรัสสุดา พิศุทธิ์สินธุ์
5.ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่นชาย ได้แก่ คุณป้อมเพชร สารพุทธิ, ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่นหญิง ได้แก่ คุณอารีย์ วงษ์ลือเกียรติ

6.ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น หน่วยงาน, องค์ กร ได้แก่ 1.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ภายหลังเสร็จพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 และร่วมชมภาพยนตร์ "โปรเม อัจฉริยะ ต้องสร้าง" ทางด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยภาพยนตร์เรื่อง "โปรเม อัจฉริยะ ต้องสร้าง" ซึ่งกำลังฉายไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ได้ตอบโจทย์สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและการต่อยอดความสำเร็จจากกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ และนักกีฬาทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่าง "โปรเม"

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้มีนักกีฬาอาชีพมากขึ้น ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร และผู้ให้การสนับสนุนที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ และขอให้ทุกคนดำรงไว้ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีทั้งการเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดี การเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพที่ดี การเป็นผู้ชมเชียร์กีฬาที่ดี และการเป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาอาชีพที่ดี ตามวิสัยทัศน์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน กีฬาเพื่อการอาชีพเป็นมิติใหม่สำหรับการกีฬาของประเทศ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและได้รับการยอมรับมากขึ้นจากรายได้ที่นักกีฬา และบุคลากรอาชีพได้รับมูลค่าทางการเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักกีฬาอาชีพของประเทศไทยมีมากขึ้นในหลายชนิดกีฬา อาทิ กีฬากอล์ฟ กีฬาฟุตบอล กีฬามอเตอร์สปอร์ต เป็นต้น.

บรรยายใต้ภาพ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประ เทศไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีมอบรางวัลนักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่นหญิงให้กับ "โปรเม" คุณเอรียา จุฑานุกาล โดยมีนายสมบูรณ์ จุฑานุกาล คุณพ่อของโปรเม มารับแทน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง