โรงอาหารเพื่อน้อง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:56 น.

ฉันทนา วงศาธิชัยสกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ตรัง ผนึกกำลัง  นงลักษณ์ รัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้า Home ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุยซิเมท (Cuizimate) นำทีมคณะผู้บริหารและจิตอาสาจากโครงการ 'โรบินสันสานฝันให้น้องปีที่ 12' ส่งมอบ 'โครงการโรงอาหารกลางวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี' สนับสนุนปรับปรุงโรงอาหาร และห้องครัว พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัว ได้แก่ จาน ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ เพื่อให้น้องๆ มีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี มูลค่ารวม 300,000 บาทโดยมี  จุรีรัตน์ คีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และวรัตน์ หูเขียว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัก เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านโคกรัก ต.ตะเสะ  อ.หาดสำราญ จ.ตรัง  ซึ่งโครงการนี้ นับเป็น 1 ใน 33 ความฝันที่ได้รับทุนสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 33 โรงเรียน มูลค่ารวม 2,340,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง