กรมการข้าว ร่วมกับ ไบเออร์ เปิดตัว "โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:13 น.

ประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว กับ วีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนาม แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย   พร้อมทั้งเปิดตัว "โครงการทูตความปลอดภัยด้านข้าว" เพื่อสร้างชาวนามืออาชีพ Smart Farmer ให้มีความรู้ในการใช้สารอารักขาพืชทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในชุมชน ในฐานะทูตความปลอดภัยด้านข้าวให้มีการปฏิบัติที่ถูกหลักวิชาการ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง