แสดงผลงาน สอว.

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:35 น.

รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิด งาน "RSP Innovation Day 2019" มอบรางวัลMOST Innovation Awards 2019  และจัดแสดงสินค้านวัตกรรม จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. เพื่อสร้างความตระหนัก เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ สอว. ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ