สื่อสัญจร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:12 น.

สุรัช  ธนูศิลป์ ผอ.สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจร เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมี บุญรอด  หาญองอาจ ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14  และ มหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรม ที่  จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง