งานมอบรางวัล "National Geographic Thailand Explorer Awards 2019"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:42 น.

โกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย จัดงานมอบรางวัล "National Geographic Thailand Explorer Awards 2019" เพื่อเป็นเกียรติแก่นักสำรวจ ผู้อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร. รตยา จันทรเทียร ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์, ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ, ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, คุณศศิน เฉลิมลาภ และ คุณวีรยา โอชะกุล โดยมีผู้บริหาร เจรมัย  พิทักษ์วงศ์ และ ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร่วมแสดงความยินดีในงาน  Explorers Fair 2019  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง