สบน.ยันฐานะแกร่งหนี้สาธารณะดูแลได้

ข่าวเศรษฐกิจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิด เผยถึงสถานการณ์หนี้สาธารณะของประเทศ ว่า ณ สิ้นเดือนก.ค.2562 ไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 41.45% ต่อจีดีพี หรือ 6.91 ล้านล้านบาท สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากมี การกู้ขาดดุลงบประมาณปี 2562 ซึ่งดำเนินการกู้เงินไปแล้ว 3.8 แสนล้านบาท จากงบขาดดุลทั้ง สิ้น 4.5 แสนล้านบาท โดยยัง เหลือวงเงินอีก 1 แสนกว่าล้านบาทที่จะดำเนินการกู้ในปีงบ ประมาณ 2563 ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ทำได้ โดยการกู้ขาดดุลที่ไม่ครบตามจำนวนเงินนั้น เพราะที่ผ่านมาส่วนราชการมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในบางโครงการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลย้อนหลังไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์หนี้สาธารณะของประเทศไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ที่อยู่ที่ 43.33%, ปี 2558 ที่อยู่ที่ 42.56%, ปี 2559 ที่อยู่ที่ 41.79%, ปี 2560 ที่อยู่ที่ 41.87% และปี 2561 ที่อยู่ที่ 42.07% ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลมีการดูแลหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่ต้องไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี สำหรับสถานการณ์หนี้ใน 5 ปี คาดว่าหนี้สาธารณะอยู่ที่ 46.73% ภายใต้เงื่อนไขว่าจีดีพีต้องขยายตัวที่ 4%.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ